2023-06-01T10:39:55.877Z
Transfer
Lohn
06.05.2023
Eduardo Martins Aleixo
Von Lohn nach Koslar
Transfer
Lohn
22.04.2023
Benjamin Kirch
Von Lohn nach Eschweilerzum Juli 2023
Transfer
Lohn
14.03.2023
Urs Nießen
Von Lohn nach Jüngersdorf
Transfer
Eschweiler
24.01.2023
David Kaufmann
Von Eschweiler nach Lohn
Transfer
Lohn
03.01.2023
Kevin Weiß
Von Lohn nach Brand
Transfer
Vereinslos
29.12.2022
David Porro Castro
Von Vereinslos nach Lohn
Transfer
Lohn
02.12.2022
Nils Ludwig
Von Lohn nach Eschweiler
Transfer
Vereinslos
22.10.2022
Leon Maximilian Schumacher
Von Vereinslos nach Lohn
Transfer
Hahn
02.10.2022
Raphael Gryla
Von Hahn nach Lohn
Transfer
VfL Vichttal
12.09.2022
Eduardo Martins Aleixo
Von VfL Vichttal nach Lohn
Transfer
Lohn
12.07.2022
Robert Müller
Von Lohn nach Warden
Transfer
Lohn
05.07.2022
Fabio Cantoni
Von Lohn nach Hehlrath
Transfer
Lohn
01.07.2022
Sascha Stütz
Von Lohn nach St. Jöris
Transfer
Lohn
01.07.2022
David Granrath
Von Lohn nach St. Jöris
Transfer
Lohn
01.07.2022
Timo Schumm
Von Lohn nach St. Jöris
Transfer
Bergrath
01.07.2022
Thilakshan Srikumar
Von Bergrath nach Lohn
Transfer
Bergrath
01.07.2022
Tarik Aydin
Von Bergrath nach Lohn
Transfer
Bergrath
01.07.2022
Nils Ludwig
Von Bergrath nach Lohn