Transfer
VfB Münkeboe
10.06.2019
Gjemajl Sahiti
Von VfB Münkeboe nach SVO Moordorf
Powerranking
Ostfr-Kl. B St. 1
Owayo
30.05.2019
1.
13.
Powerranking
Ostfr-Kl. B St. 1
Owayo
23.05.2019
1.
13.
Spieltag
Ostfr-Kl. B St. 1, 25. Spieltag
18.05.2019
Powerranking
Ostfr-Kl. B St. 1
Owayo
16.05.2019
1.
13.
Spieltag
Ostfr-Kl. B St. 1, 19. Spieltag
14.05.2019
Powerranking
Ostfr-Kl. B St. 1
Owayo
09.05.2019
1.
13.
Spieltag
Ostfr-Kl. B St. 1, 17. Spieltag
07.05.2019
Powerranking
Ostfr-Kl. B St. 1
Owayo
06.05.2019
1.
13.
Spieltag
Ostfr-Kl. B St. 1, 23. Spieltag
04.05.2019
Spieltag
Ostfr-Kl. B St. 1, 17. Spieltag
03.05.2019
Spieltag
Ostfr-Kl. B St. 1, 17. Spieltag
02.05.2019
Powerranking
Ostfr-Kl. B St. 1
Owayo
02.05.2019
1.
13.