2023-09-19T13:46:11.487Z

VfB Witzenhausen

Transfer
VfB Witzenh
31.01.2020
Abel Tekle
von VfB Witzenh nach Wickenrode
Transfer
VfB Witzenh
28.01.2020
Danny Hohmann
von VfB Witzenh nach Wickenrode
Transfer
VfB Witzenh
23.01.2020
Nurullah Cicek
von VfB Witzenh nach Wickenrode
Transfer
VfB Witzenh
13.01.2020
Kibrom Goitom
von VfB Witzenh nach Wickenrode
Transfer
VfB Witzenh
07.01.2020
Andrej Gerliz
von VfB Witzenh nach TSV Remsfeld