FuPa-Shop Vereinsverwaltung
Suche
36 Spielszenen
7.911
 • 4'
  0:1 TSV Abensberg 4
  809
 • 7' Chance VfB Straubing 7
  396
 • 10' Chance TSV Abensberg 10
  225
 • 11' Chance VfB Straubing 11
  202
 • 13' Chance VfB Straubing 13
  156
 • 14' Chance VfB Straubing 14
  127
 • 14' Chance VfB Straubing 14
  96
 • 18' Chance VfB Straubing 18
  87
 • 19' Chance TSV Abensberg 19
  95
 • 21' Chance TSV Abensberg 21
  97
 • 21' Chance TSV Abensberg 21
  89
 • 25' Chance TSV Abensberg 25
  85
 • 27' Chance VfB Straubing 27
  76
 • 28' Chance TSV Abensberg 28
  87
 • 32' Chance VfB Straubing 32
  72
 • 34' Chance VfB Straubing 34
  73
 • 35' Chance VfB Straubing 35
  101
 • 37'
  1:1 VfB Straubing 37
  616
 • 43'
  1:2 TSV Abensberg 43
  662
 • 44' Chance VfB Straubing 44
  308
 • 49' Chance VfB Straubing 49
  107
 • 50' Chance VfB Straubing 50
  85
 • 53' Chance TSV Abensberg 53
  78
 • 58' Chance VfB Straubing 58
  71
 • 60' Chance TSV Abensberg 60
  76
 • 66' Chance VfB Straubing 66
  78
 • 67' Chance VfB Straubing 67
  75
 • 68'
  2:2 VfB Straubing 68
  568
 • 73' Chance TSV Abensberg 73
  355
 • 78' Chance VfB Straubing 78
  150
 • 79'
  3:2 VfB Straubing 79
  631
 • 79' Highlight VfB Straubing 79
  499
 • 85' Chance VfB Straubing 85
  220
 • 86' Chance TSV Abensberg 86
  169
 • 88' Chance TSV Abensberg 88
  171
 • 91' Chance VfB Straubing 91
  119
Kamera:
 Tobias Nagl
Hast du Feedback?