Nächste Spiele

Bundesliga9.4.2022, 13:30
VfB Stuttg.
13:30
Dortmund
Bundesliga20.11.2021, 14:30
Dortmund
14:30
VfB Stuttg.

Bilanz - Pflichtspiele

Bisherige Spiele

Bundesliga10.4.2021, 16:30
VfB Stuttg.
2:3
Dortmund
Bundesliga12.12.2020, 14:30
Dortmund
1:5
VfB Stuttg.
Bundesliga9.3.2019, 14:30
Dortmund
3:1
VfB Stuttg.
Bundesliga20.10.2018, 13:30
VfB Stuttg.
0:4
Dortmund
Bundesliga8.4.2018, 13:30
Dortmund
3:0
VfB Stuttg.
Bundesliga17.11.2017, 19:30
VfB Stuttg.
2:1
Dortmund
Bundesliga23.4.2016, 13:30
VfB Stuttg.
0:3
Dortmund
DFB-Pokal9.2.2016, 19:30
VfB Stuttg.
1:3
Dortmund
Bundesliga29.11.2015, 14:30
Dortmund
4:1
VfB Stuttg.
Bundesliga20.2.2015, 19:30
VfB Stuttg.
2:3
Dortmund
Bundesliga24.9.2014, 18:00
Dortmund
2:2
VfB Stuttg.
Bundesliga29.3.2014, 14:30
VfB Stuttg.
2:3
Dortmund
Bundesliga1.11.2013, 19:30
Dortmund
6:1
VfB Stuttg.
Bundesliga30.3.2013, 14:31
VfB Stuttg.
1:2
Dortmund
Bundesliga3.11.2012, 14:30
Dortmund
0:0
VfB Stuttg.
Bundesliga30.3.2012, 18:30
Dortmund
4:4
VfB Stuttg.
Bundesliga29.10.2011, 13:30
VfB Stuttg.
1:1
Dortmund
Bundesliga22.1.2011, 14:30
Dortmund
1:1
VfB Stuttg.
Bundesliga29.8.2010, 15:30
VfB Stuttg.
1:3
Dortmund
Bundesliga31.1.2010, 14:30
VfB Stuttg.
4:1
Dortmund
Bundesliga22.8.2009, 13:30
Dortmund
1:1
VfB Stuttg.
Bundesliga7.3.2009, 14:30
VfB Stuttg.
2:1
Dortmund
Bundesliga27.9.2008, 13:30
Dortmund
3:0
VfB Stuttg.