Nächste Spiele

KL A Rheingau-Taunus29.5.2022, 13:30
Kemel
13:30
Hahn
KL A Rheingau-Taunus29.8.2021, 13:30
Hahn
13:30
Kemel

Bilanz - Pflichtspiele

Bisherige Spiele

KL A Rheingau-Taunus3.6.2021, 13:00
Kemel
abg.
Hahn
KL A Rheingau-Taunus24.9.2020, 18:00
Hahn
2:1
Kemel
KL A Rheingau-Taunus17.5.2020, 13:00
Kemel
abg.
Hahn
KL A Rheingau-Taunus27.10.2019, 14:00
Hahn
2:2
Kemel