M. Ibrahim
1:0
10'
R. Jeminovic
2:0
14'
R. Jeminovic
3:1
22'
D. Florian
4:1
50'
M. Ibrahim
5:1
52'
D. Neubauer
6:1
54'
D. Neubauer
7:1
72'
M. Ibrahim
8:1
74'
M. Ibrahim
9:2
77'
M. Ibrahim
10:2
88'
0 Aufrufe