Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
15.10.2020
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
08.10.2020
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
28.09.2020
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
24.09.2020
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
17.09.2020
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
10.09.2020
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
05.12.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
14.11.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
07.11.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
31.10.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
24.10.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
03.10.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
26.09.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
12.09.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
05.09.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
29.08.2019
1.
6.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
13.11.2017
1.
5.
Powerranking
Kreisklasse 6 (E)
Owayo
06.11.2017
1.
5.