2023-12-01T13:34:47.520Z

JFG Ammertal

News
U 15 (C-Jun.) KK Zugspitze 3
12.10.2017
F: Zehetmeier
U 15 (C-Jun.) KK Mitte Zugspitze - Der 6. Spieltag
News
U17 KK 6 Zugspitze
12.10.2017
U17 KK Zugsp. Mitte - Der 5. Spieltag
News
U 19 GR Zugspitze 3
12.10.2017
U 19 GR.01 Zugs. M - Der 6. Spieltag
News
U 15 (C-Jun.) KK Zugspitze 3
05.10.2017
F: Zehetmeier
U 15 (C-Jun.) KK Mitte Zugspitze - Der 5. Spieltag
News
U17 KK 6 Zugspitze
05.10.2017
U17 KK Zugsp. Mitte - Der 4. Spieltag
News
U 19 GR Zugspitze 3
05.10.2017
U 19 GR.01 Zugs. M - Der 5. Spieltag
News
U 15 (C-Jun.) KK Zugspitze 3
05.10.2017
F: Zehetmeier
U 15 (C-Jun.) KK Mitte Zugspitze - Der 4. Spieltag
News
U 19 GR Zugspitze 3
05.10.2017
U 19 GR.01 Zugs. M - Der 4. Spieltag
News
U 15 (C-Jun.) KK Zugspitze 3
28.09.2017
F: Zehetmeier
U 15 (C-Jun.) KK Mitte Zugspitze - Der 3. Spieltag
News
U17 KK 6 Zugspitze
28.09.2017
U17 KK Zugsp. Mitte - Der 3. Spieltag
News
U 19 GR Zugspitze 3
28.09.2017
U 19 GR.01 Zugs. M - Der 3./4. Spieltag